Preview

Meri Nathli Kanwari Mundia (Warda Shah)
Meri Nathli Kanwari Mundia (Warda Shah)
Jadon Wajda Tunka Pyar Da (Sahar Khan & BeBo Khan)
Jadon Wajda Tunka Pyar Da (Sahar Khan & BeBo Khan)
Chati Morian Vee Tabiba Nahi Tay Main Mar (Shah Para)
Chati Morian Vee Tabiba Nahi Tay Main Mar (Shah Para)
Sari Raat Tera Takiya Main Rah (Heena Ali)
Sari Raat Tera Takiya Main Rah (Heena Ali)
Neray Aa Zalima We Remix (Tabinda Ali)
Neray Aa Zalima We Remix (Tabinda Ali)
Assi inj Dholna jiven Hansa di Jodi (Saba Ch)
Assi inj Dholna jiven Hansa di Jodi (Saba Ch)